Strateški dokument EUROPA 2020

srp 4, 2020

Projekt podržava strateški dokument EUROPA 2020 jačanjem kvalitete života i socijalne kohezije brigom za ranjive skupine društva te razvojem kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kao oblika socijalne inovacije (predvodnička inicijativa „Europska platforma protiv siromaštva“). Projekt se nadovezuje na Intervencijski plan grada Benkovca osmišljavanjem i provedbom obrazovnih i rekreativnih sadržaja za osobe u nepovoljnom položaju čime doprinosi ostvarenju Razvojnog cilja 2: Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te podići životni standard građana. Projekt je u skladu s OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritet 2: Socijalno uključivanje; Investicijski prioritet „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja“ poboljšanjem kvalitete kulturnog života i razvijanjem novih kulturnih sadržaja na području grada Benkovca.

Ostale vijesti

Slaven Kosanović Lunar

Slaven Kosanović Lunar

Slaven Kosanović Lunar jedan je od naših najpoznatijih grafitera i pokretač je grafiterske scene u Zagrebu. Njegova djela osvojila su mnoge ljubitelje te ulične umjetnosti u čitavom svijetu. Zahvaljujući svome radu Lunar je proputovao cijeli svijet.

Povezanje s publikom

Povezanje s publikom

Potreba svakog umjetnika je biti povezan s publikom posredstvom svojih djela. Kazališni je umjetnik, povezan s publikom — po prirodi svoje umjetnosti — izravno, tj. i sa svojim umjetničkim činom i svojom ličnosti.

Misija kazališta

Misija kazališta

Misija je kazališta da nešto pokazuje, da nešto izvodi što će publika gledati i doživljavati. Bez publike kazalište ne može vršiti svoju misiju. Egzistencija i prosperitet kazališta zavise od ljudskih sklonosti i potreba da se suživljava s onim što ono čovjeku pruža,...