Strateški dokument EUROPA 2020

srp 4, 2020

Projekt podržava strateški dokument EUROPA 2020 jačanjem kvalitete života i socijalne kohezije brigom za ranjive skupine društva te razvojem kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kao oblika socijalne inovacije (predvodnička inicijativa „Europska platforma protiv siromaštva“). Projekt se nadovezuje na Intervencijski plan grada Benkovca osmišljavanjem i provedbom obrazovnih i rekreativnih sadržaja za osobe u nepovoljnom položaju čime doprinosi ostvarenju Razvojnog cilja 2: Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te podići životni standard građana. Projekt je u skladu s OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritet 2: Socijalno uključivanje; Investicijski prioritet „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja“ poboljšanjem kvalitete kulturnog života i razvijanjem novih kulturnih sadržaja na području grada Benkovca.

Ostale vijesti

Experience Matters When Choosing College Essay Writers

The most frequent reason that many students identified as an urgent demand for hiring college essay authors was time. There never seems to be enough time in a student's lifetime.If they don't hire expert school essay authors that they risk their academic success with...

Utilizing Bonus Money in Casino Slots

The latest addition to the slot machine family is the demo casino slots. Elmer has physical models of each of the fluid mechanics that are involved when the game of slot machines. The physical model allows players to enjoy the game without worrying about losing...

Play Casino Online

Casinos online have gained huge popularity in the past few years. Millions of players around the world are playing games at casinos every day. All have the same goal: to win. To play online casino as you would a land based casino except you don't need to move from one...