Osnovni podaci o projektu:

 • Nositelj projekta: Udruga za razvoj nezavisne kulture „Vlajter-ego“ Benkovac
 • Ciljana skupina: Nezaposlene osobe i mlađi od 25 godina s područja grada Benkovca
 • Vrijednost projekta: 1.234.563,96 kn
 • Iznos EU potpore: 1.234.563,96 kn
 • Vrijeme provedbe projekta: 08.06.2020.-08.06.2023.
 • Posredničko tijelo 1. razine: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • Posredničko tijelo 2. razine: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
 • Cilj projekta: Razviti i unaprijediti kulturno-umjetničke sadržaje u svrhu poboljšanja socio-ekonomskih uvjeta 50 osoba s područja grada Benkovca
 • Lokacija projekta: Grad Benkovac

Svrha projekta: Odabrana ciljna skupina projekta obuhvaća 50 osoba od čega je veći dio onih u nepovoljnom položaju: nezaposleni (uključujući dugotrajne nezaposlene), mladi iz ruralnih područja te mladi slabijeg imovinskog statusa. Upravo navedeni pogođeni su nizom društvenih problema što se najviše ogleda u poražavajućim statističkim podatcima o nezaposlenosti, obrazovanju i socijalnoj isključenosti. Prosjek NEET skupine u Hrvatskoj iznosi 20.9%, dok je prosjek na razini EU 15.9%. 2013. godine NEET prosjek u Hrvatskoj iznosio je 20.9% dok je prosjek EU bio 15.9%. Jaz stope zaposlenosti najistaknutiji je upravo među mladima do 25 godina (i starijima 50+). Stope nezaposlenosti za mlade neposredno su povezane s niskom razinom obrazovanja, a prema podatcima DZS-a iz Hrvatska ima 29.4% osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti (od čega 18.4% među mladima 18-24).

Tomu u prilog treba dodati činjenicu da se izvor stanovništva radne dobi smanjuje što se posebno odnosi na šire područje grada Benkovca izravno pogođeno ratnim zbivanjima, depopulacijom i iseljavanjem. Struktura nezaposlenih prema razini obrazovanja i spolu u gradu Benkovcu pokazuje da nezaposlenost više pogađa žene nego muškarce. Od ukupno 539 nezaposlenih osoba 304 su bile žene (56,4%). Najveći (i zabrinjavajući) je udio nezaposlenih sa završenom srednjom školom (61%), a slijede ih osobe sa završenom osnovnom školom (24,7%). Konkretni problemi mladih na području grada Benkovca očituju se i u nedovoljnom fondu (školskih) sati vezanih uz kulturno-umjetničke sadržaje tijekom formalnog obrazovanja. Iako taj problem pogađa gotovo sve obrazovne institucije, u manjim sredinama ruralnih krajeva na koje se pretežito cilja u okviru projektnih aktivnosti zbog nedostatka stručnog kadra taj problem vidno je izraženiji.

Elementi projekta:
PE 1 – Razvoj i unaprjeđenje programa socijalnog uključivanja kroz kulturno-umjetničke sadržaje na području grada Benkovca
V – Promidžba i vidljivost
PM – Upravljanje projektom i administracija
PE 1 – Razvoj i unaprjeđenje programa socijalnog uključivanja kroz kulturno-umjetničke sadržaje na području grada Benkovca

U projektu, osobama s područja grada Benkovca osigurat će se ujednačen pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima što će im poslužiti
za formiranje i razvitak pojedinačnih socijalnih i praktičnih vještina. Aktivnosti koje uključuju radionice edukativne i zabavne tematike, organizaciju koncerata, osmišljavanje kazališnih predstava, promocije knjiga i susrete s piscima kako bi se ciljnu skupinu potaknulo da se aktivno uključe u književni život, uređivanje zapuštenih gradskih fasada u suradnji s lokalnim umjetnicima i uređivanje okoliša za mjesto održavanja festivala „Vlajternativa“.

Rezultati projekta:

 1. 50 pripadnika ciljne skupine sudjelovalo u kulturnim i umjetničkim radionica
 2. Održana 3 festivala Vlajternativa
 3. Organizirani programi poticanja ciljne skupine s piscima za pisanje vlastitih uradaka kako bi se aktivno uključili u književni život
 4. Održane radionice crtanja grafita i uređivanja fasada grada Benkovca
 5. Održana kazališna predstava
 6. Nabavljena oprema za festival te oprema i potrošni materijali za provedbu aktivnosti
 7. Izvršeno 1 vrednovanjo pružatelja usluga.
 8. Organiziran okrugli stol kojima se želi ukazati na manjak kulturno-umjetničkih sadržaja za stanovnike grada Benkovca s min. 20 sudionika
 9. Organizirana početna i završna konferencija projekta s min. 20 sudionika po konferenciji.
 10. Izrađeni promotivni materijali projekta (roll-up banneri, brošure, kemijske olovke, rokovnici)
 11. Izrađena mrežna stranica projekta

Održivost rezultata:
Institucionalna održivost osigurat će se formiranjem socijalne platforme poticanjem suradnje između različitih dionika (javni, privatni i civilni sektor) i jačanju svijesti o potrebama pojačanog angažmana svih relevantnih dionika u uključivanje (posebice) osoba u nepovoljnom položaju u sve oblike kulturnog i umjetničkog sadržaja čime će se razviti inovativni i stabilan model za osobe u nepovoljnom položaju za širu i dugoročnu implementaciju u budućnosti.

Na taj način osobe u nepovoljnom položaju će unaprijediti svoje socijalne i kreativne vještine i znanja, što će rezultirati njihovom boljom integracijom u društvu, većom zapošljivosti i smanjenim rizikom od ulaska u NEET skupinu dok će sam razvoj kulturnih i umjetničkih sadržaja osobama u nepovljnom položaju omogućiti bolji pristup sadržajima iz područja kulture i umjetnosti te poticati njihovo aktivno sudjelovanje u navedenim programima.